Form cover
Pagina 1 van 1

Medewerkers

Vul hieronder je rijksregisternummer in (11 cijfers zonder tekens). Je kan dit nummer vinden op de achterzijde van je identiteitskaart.

Ontvang je een uitkering?

Ontvang je een uitkering?
A
B
C
OPGELET:
- RVA: dien je zelf een aanvraag te doen (via formulier C45B);
- MUTUALITEIT: dien je zelf een aanvraag te doen bij een adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Welke maat T-shirt?

Aanwezigheid festival op 30-08-2024?

Aanwezigheid festival op 30-08-2024?

Welke taken heb je vorige edities uitgevoerd?

Welke taken zou je graag willen doen?

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hetgeen je graag zou willen doen maar we kunnen niets beloven. Alle taken moeten immers bezet geraken.

Wil je meewerken aan de opbouw en/of opruiming?

Wil je meewerken aan de opbouw en/of opruiming?
A
B

Wil je meewerken aan de nachtbewaking van 18:00 tot 08:00?

Wil je meewerken aan de nachtbewaking van 18:00 tot 08:00?
A
B

In onze organisatienota staat alle informatie die je als vrijwilliger moet gelezen hebben.
Untitled checkboxes field
Om je gegevens te verwerken, zoals beschreven in onze Privacy Policy, hebben we je jouw toestemming nodig.
Untitled checkboxes field